Gå rett til innhold
<
<
Vakttårnprosjektet

Vakttårnprosjektet

, Foto: Arngeir Berge/NKLM, Thumbnail Vakttårnforside, ,

Foto: Arngeir Berge/NKLM

Formålet med prosjektet

Vakttårnprosjektet ble opprettet i 2006 og består av 7 nøye utvalgte legevaktdistrikt som registrerer anonyme aktivitetsdata ved sine legevakter. Dataene som samles inn danner grunnlag for overvåking av trender innen norsk legevakt og blir brukt i ulike forskningsprosjekter.

Deltakerne skal levere kontinuerlige driftsdata, og i korte definerte perioder data på spesifikke emner. Eksempler på dette kan være særregistreringer under epidemier eller spesielle arrangementer. De har blant annet vært involvert som pilotsteder for utprøving av skjema for brukerundersøkelser og NKLM har fått data om henvendelser relatert til rus og psykiatri. Alle vakttårnene deltok i registrering av henvendelser knyttet til svineinfluensaepidemien vinteren 2009/2010 og henvendelser knyttet til Covid-19 pandemien fra 2020-2022.

Deltakende legevakter

  • Alta kommunale legevakt
  • Legevakta i Tromsø
  • Nes legevakt
  • Austevoll legevakt
  • Kvam legevakt
  • Legevakten i Arendal
  • Kongsvinger interkommunale legevakt
  • Elverum interkommunale legevakt

Solør legevakt- og alarmsentral var et av de opprinnelige vakttårnene, men fra 1. januar 2014 ble legevaktordningen ved Solør legevakt- og alarmsentral lagt ned. Legevakten i solørkommunene har siden blitt overtatt av det som nå er Kongsvinger interkommunale legevakt (Grue) og Elverum interkommunale legevakt (Våler og Åsnes). Disse legevaktene inngår nå som en del av Vakttårnprosjektet. Dette innebærer at prosjektet i dag har data tilgjengelig fra ytterligere seks kommuner, selv om de ikke inngår i datagrunnlaget for selve Vakttårnprosjektet.

Prosjektgruppen

Jesper Blinkenberg har det overordnede ansvaret for prosjektet og Vivian Midtbø er prosjektleder. Guttorm Raknes er engasjert i prosjektet som teknisk og faglig rådgiver og Ole Johan Eikeland er engasjert som metodekonsulent og har ansvar for kvalitetssikring av forskningsdata. I tillegg utfører han analyser og skriver årsrapporter til de deltakende vakttårnene. Jorun S. Tennebekk deltar som administrativ medarbeider i prosjektet.

Vakttårnprosjektet har bidratt med datagrunnlag for flere vitenskaplige artikler og doktorgradsprosjekter, se nederst på nettsiden. Prosjektet finansieres av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Prosjektfakta

Navn

Vakttårnprosjektet

Status

Aktiv

Periode

05.09.19 - 31.12.28

Prosjektmedlemmer

Vivian Midtbø
Jesper Blinkenberg
Guttorm Raknes
Jorun Seim Tennebekk