Gå rett til innhold
<
<
Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre

Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre

Aktuelt

Publisert: 06.04.2022
Oppdatert: 20.04.2023

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har oppdatert oppslagsverk og andre verktøy for å styrke håndteringen av akutt syke og skadde eldre pasienter utenfor sykehus.

Eldre er overrepresentert i alle ledd av den akuttmedisinske kjeden, og tilstrømningen av denne pasientgruppen vil øke kraftig de kommende tiårene. Standardiserte verktøy som brukes til hastegradsvurdering er i stor grad basert på såkalte klassiske symptomer på akutte tilstander, men slike symtomer er ofte fraværende eller mindre tydelige hos eldre.

I den nye spalten "Fra fagmiljøene" i Tidsskriftet for den norske legeforening, omtaler forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin oppdateringer som senteret har gjort i ulike verktøy for å styrke håndteringen av akutt syke og skadde eldre pasienter utenfor sykehus.

Les hele artikkelen her:

Sebjørnsen I, Bakken MS. Oppdaterte verktøy for vurdering og håndtering av akutt syke eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi: 10.4045/tidsskr.22.0133

Realterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev