Gå rett til innhold
<
<
Fastlegers tidsbruk

Fastlegers tidsbruk

, , Fastlegers tidsbruk foto legevaktmedisin no, <p>Foto: Arngeir Berge</p>,

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Uni Research Helse, har undersøkt fastlegers tidsbruk (tidsstudien) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester.

I januar 2018 sendte NKLM ut invitasjon til alle landets fastleger via e-post om å delta. Legen skulle rapportere tidsbruk fordelt på ulike pasientrettede arbeidsoppgaver, tidsbruk på ulike pasientgrupper og andre legeoppgaver som fastlege i løpet av en hel uke. 1954 (41 %) av 4716 leger svarte.

Rapporten ble overlevert fra Helsedirektoratet til helseminister Bernt Høie 6. mars 2018. Kartleggingen viste at fastlegers totalarbeidstid har økt mye sammenlignet med tidligere undersøkelser. Gjennomsnittlig listelengde ble redusert i samme periode slik at arbeidsmengde per listeinnbygger er blitt større.

Prosjektfakta

Navn

Fastlegers tidsbruk

Status

CONCLUDED

Periode

16.10.17 - 31.12.20

Finansiering

National Health, Norwegian Directorate of Healt

Prosjektmedlemmer

Kjell Maartmann-Moe
Ingrid Keilegavlen Rebnord