Legevaktkart

Nasjonalt legevaktregister

Hva gjør vi

Formålet med Nasjonalt legevaktregisteret er å få innsyn i legevaktorganiseringen i Norge. Helsedirektoratet har i tillegg gitt NKLM i oppdrag å samle inn data til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt som en del av registeret.

Nasjonalt legevaktregister finansieres av NKLM.

Siden Nasjonalt legevaktregister ble opprettet i 2005, har NKLM gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene.

Etter spørreundersøkelsen i 2022 er det registrert 168 legevakter og 95 legevaktsentraler.
Disse dekker Norges 356 kommuner.

Hovedinndelingen i spørreunderundersøkelsen er kartlegging av organisatoriske forhold som én-kommunale og interkommunale legevakter, lokalisasjon av legevaktsentral, leder av legevakten, kvalitetsindikatorer i legevakt, spørsmål om legevaktbil og koronaspørsmål.

Rapporten vil bli publisert i løpet av andre semester i 2022.

Aktuelt