Gå rett til innhold
<
<
Nasjonalt legevaktregister

Nasjonalt legevaktregister

, , Legevaktkart, ,

Formålet med Nasjonalt legevaktregister (opprettet i 2005) er å få innsyn i legevaktorganiseringen i Norge. Helsedirektoratet har i tillegg gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i oppdrag å samle inn data til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt.

NKLM sender ut spørreundersøkelse til lederne ved legevaktene annet hvert år.

Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2022:

  • Det er registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner. Trenden med færre legevakter har flatet ut etter at den har vært synkende frem til 2020
  • Det er en betydelig økning antall legevakter som har legevaktbil
  • Legevakten var sentral i håndtering av covid-19 pandemien
  • De fleste legevaktene har tilgang til døgnkontinuerlig tolketjeneste, og mange legevakter har standardisert verktøy for triagering. En rekke legevakter mangler akuttmedisinsk samtrening med ambulanse.

Resultatene av de nasjonale kvalitetsindikatorene for legevakt 2022 finnes på Helsedirektoratets nettsider Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus - Helsedirektoratet

Kontaktperson

Merete Allertsen

Rådgiver NKLM - Bergen

mera@norceresearch.no
+47 56 10 72 02

Prosjektfakta

Navn

Nasjonalt legevaktregister

Status

Aktiv

Periode

01.08.05 - 31.12.28

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningstemaer

Finansiering

Norwegian Directorate of Healt

Prosjekteier

NKLM, NORCE

Prosjektmedlemmer

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter