Legevaktkart

Nasjonalt legevaktregister

Formålet med Nasjonalt legevaktregisteret er å få innsyn i legevaktorganiseringen i Norge. Helsedirektoratet har i tillegg gitt NKLM i oppdrag å samle inn data til nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt som en del av registeret.

Nasjonalt legevaktregister finansieres av NKLM.

Siden Nasjonalt legevaktregister ble opprettet i 2005, har NKLM gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene.

Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2020 som også inkluderte legevaktsentralene:

  • I 2020 er det registrert 169 legevakter og 95 legevaktsentraler i Norge. Det er gradvis blitt færre legevakter i perioden 2007-2020.
  • Mer enn halvparten av legevaktene bruker kliniske triagesystem for hastegradsvurdering av oppmøtte pasienter på legevakten.
  • En betydelig andel av leger og sykepleiere i legevakt har ikke deltatt i akuttmedisinsk samtrening med ambulanse det siste året.
  • Mer enn halvparten av legevaktene rapporterer at de aldri har utført eller ikke kjenner til om det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Aktuelt