Årsstatistikk for LV bilde
Foto: Arngeir Berge/NKLM

Årsstatisstikk fra legevakt

Prosjektet har analysert elektroniske regningskort som er innsendt av legevaktsleger siden 2006. Det utarbeides årlige statistikker på bakgrunn av datafiler som er levert av Helfo/KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Prosjektresultater

  • Tiende rapport fra NKLM kom i 2018, med data fra 2017. Rapporten viser blant annet at: Det var i overkant av 2 millioner legevaktkontakter i 2017. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter er sterkt økende.
  • Det er sterkt økende bruk av uspesifikke diagnoser, 31 % av kontaktene i 2017. Dette svekker mulighetene til å fremskaffe nyttig og pålitelig statistikk over sykdomsutbredelsen blant pasienter i primærhelsetjenesten.
  • I 2017 deltok knapt 60 % av fastlegene (eller deres vikarer) og 38 % av fastlegespesialistene i legevakt.
  • Spesialister i allmennmedisin utførte 21 % av alle konsultasjonene.

Relaterte personer

20130205 201211 010
Steinar Hunskår