Årsstatistikk for LV bilde
Foto: Arngeir Berge/NKLM

Årsstatisstikk fra legevakt

Prosjektet har analysert elektroniske regningskort som er innsendt av legevaktsleger siden 2006. Det utarbeides årlige statistikker på bakgrunn av datafiler som er levert av Helfo/KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Prosjektresultater

  • I 2020 var det knapt 3,4 mill. legevaktkontakter, 57 % mer enn i 2019. Telefonkontakter økte 82 % og enkle kontakter ble 15-doblet.
  • Fastleger utførte 61,6 % av alle konsultasjoner og sykebesøk.
  • I forbindelse med pandemien økte antall sykebesøk på bekostning av konsultasjoner på legevakten.
  • Laboratorietaksten ble brukt tre ganger så hyppig som i 2019, hovedsakelig på grunn av covid-19 testing.

Aktuelt