Årsstatistikk for LV bilde
Foto: Arngeir Berge/NKLM

Årsstatisstikk fra legevakt

Prosjektet har analysert elektroniske regningskort som er innsendt av legevaktsleger siden 2006. Det utarbeides årlige statistikker på bakgrunn av datafiler som er levert av Helfo/KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Prosjektresultater

  • Tolvte rapport fra NKLM kom i 2020, med data fra 2019. Rapporten viser blant annet at: Det var i overkant av 2 millioner legevaktkontakter i 2019. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter er sterkt økende.
  • Det er sterkt økende bruk av uspesifikke diagnoser, 35 % av kontaktene i 2019. Dette svekker mulighetene til å fremskaffe nyttig og pålitelig statistikk over sykdomsutbredelsen blant pasienter i primærhelsetjenesten.
  • Sykebesøk utgjorde 3,5 % av alle kontaktene. Denne andelen er svakt stigende igjen etter at bunnen ble nådd i 2016.
  • Fastleger utførte knapt 57 % av legevaktarbeidet (andel av alle pasientkontaktene).

Aktuelt