Patient safety culture in European out-of-hours services (SAFE-EUR-OOH)

Hva gjør vi

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" og "European research network for Out-of-hours primary health care (EurOOHnet)" startet i 2014 en studie hvor en undersøker pasientsikkerhetskulturen ved legevakter i fem europeiske land (Slovenia, Nederland, Italia, Kroatia og Norge). Målsettingen er å validere spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire“ SAQ for legevakt i hvert av deltakerlandene.

I tillegg vil en undersøke hva som karakteriserer pasientsikkerhetskulturen på legevaktene, samt studere likheter og forskjeller mellom landene. I 2015 ble datainnsamlingen fullført i alle deltakerlandene. Mer enn 2000 helsearbeidere er med i SAFE-EUR-OOH studien. En har siden 2016 analysert data, i 2017 publiserte en fire artikler fra prosjektet.

Det er dannet en internasjonal forskergruppe som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
Fra Norge deltar Ellen Tveter Deilkås (Helsedirektoratet & Helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus), Dag Hofoss (Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO) og prosjektleder for SAFE-EUR-OOH, Gunnar Tschudi Bondevik (NKLM, NORCE & Fagområdet allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB).

Aktuelt

Ekstern lenke

Variation in staff perceptions of patient safety climate across work sites in Norwegian general practitioner practices and out-of-hour clinics

The Norwegian Safety Attitudes Questionnaire - Ambulatory Version (SAQ-A) was used to survey staff perceptions of patient safety climate across a sample of GP practices and Out-of-hour clinics in Norway. We invited 510 primary health care providers, work sites were 17 regular GP practices in Sogn & Fjordane County, and seven Out-of-hours clinics, of which six were designated as "Watchtower Clinics". Of the 510 invited health care providers, 266 (52%) answered the questionnaire.

Ekstern lenke

Training and assessment of non-technical skills in Norwegian helicopter emergency services: a cross-sectional and longitudinal study

Deficient non-technical skills (NTS) among providers of critical care in helicopter emergency medical services (HEMS) is a threat to patient safety. Skills can be improved through simulation-based training and assessment. A previous study indicated that physicians underwent less frequent training compared to pilots and crew members. Since then, training initiatives have been initiated. Our study (data collection 2016, 109 responses) aimed to explore if the frequency of simulation-based training and assessment of NTS in Norwegian HEMS has changed since 2011.

Ekstern lenke

Assessing safety climate in prehospital settings: testing psychometric properties of a common structural model in a cross-sectional and prospective study

Little research exists on patient safety climate in the prehospital context. The purpose of this article is to test and validate a safety climate measurement model for the prehospital environment, and to explore and develop a theoretical model measuring associations between safety climate factors and the outcome variable transitions and handoffs.