Gå rett til innhold
<
<
Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

, Foto: Arngeir Berge/NKLM, Legevaktlegers respons bilde, ,

Foto: Arngeir Berge/NKLM

Skader og ulykker er et viktig folkehelseproblem i Norge. Alvorlig skadde pasienter trenger rask vurdering på skadested og transport til sykehus for endelig behandling. Det er usikkert hvilken effekt tilstedeværelse av legevaktlege på skadested har for videre pasientforløp. Materiale: I prosjektet vil vi samle inn data fra 6 Akutt Medisinske Kommunikasjonssentraler (AMK) i 6 måneder. Vi vil inkludere 300 hendelser med "rød respons alarm" etter akutt skade eller ulykke der legevaktlege blir varslet fra AMK. Metode: Vi vil intervjue 50-100 legevaktleger om deres vurdering av primærmeldingen fra AMK og om faktorer som påvirker valg om utrykning. Vi vil se om deltagelse fra legvaktlege påvirker behandlingssted, hastegradvurdering og skadestedstid. Slik kunnskap er viktig for bedring av akuttmedisinske rutiner og retningslinjer. Det er også nyttig for vurdering av lokalisasjon av legevakter og ambulansestasjoner. Dette gjelder spesielt i distrikt med lengre avstander og mindre ressurser.

Prosjektfakta

Navn

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

Status

Aktiv

Periode

15.03.18 - 31.12.25