Gå rett til innhold
<
<
Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)

Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)

Utviklingen av nye og mer bærekraftige fôringredienser er et svært aktuelt tema og en av de største utfordringene i havbruksnæringen. Dette gjenspeiles også i forskningmiljøet, der det brukes store ressurser årlig på å gjennomføre forsøk som undersøker dette. I tillegg til å være både tidsmessig og økonomisk svært kostbare, krever disse forsøkene at man ofrer store antall fisk som er etisk problematisk. Gjennom validering av ulike trinn som omfatter kombinering av organeksplantater, in vitro metoder og cellelinjer som kan opparbeides fra bare noen få fisk, har dette prosjektet som mål å bidra til å redusere antallet fisk som må ofres for å teste nye fôringredienser.

Mål: Utvikling av modeller og metodikk (3R) innen fiskehelse og -fiskevelferd for å redusere bruken av forsøksfisk i havbruksnæringen.

Delmål 1: Kartlegge 3R-metoder som benytter seg av hjerne- og tarmfysiologi som er anvendelige for Atlantisk laks

Delmål 2: Etablere ex vivo modell for laksehjernen for måling av smak og fôrinntak.

Delmål 3: Utvikle in vitro metodikk for å eliminere behovet for forsøksfisk i fordøyelighetsforsøk.

Delmål 4: Utvikle ex vivo tarmmodeller og validere tilgjengelige cellelinjer for bruk i Atlantisk laks.

Nytteverdi:

Prosjektet vil være til stor nytte for både fôrprodusenter, oppdrettere, samt forskere innenfor dette feltet. Brain2Gut-prosjektet vil resultere i utviklingen og valideringen av flere ex vivo- og in vitro-modeller for testing av fôringredienser i dietten til oppdrettslaks. Det vil føre til en reduksjon i antall fisk som trengs å ofres i testing av nye fôringredienser, noe som har betydning for dyrenes velferd. Disse modellene vil i tillegg gjøre det mulig å akselerere testprosessen og redusere kostnadene forbundet med slike eksperimenter, noe som vil komme havbruksnæringen til gode.

Kontaktperson

Pradeep Lal

Forsker II - Bergen

plal@norceresearch.no
+47 56 10 75 73

Prosjektfakta

Navn

Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)

Status

Aktiv

Periode

01.03.24 - 30.06.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

4.520.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

The Norwegian Seafood Research Fund

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Francisco Javier Moyano López

Samarbeidspartnere

NORCE, Universidad de Almería
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev