Gå rett til innhold
<
<
Strategisk Institutt Prosjekt - Fleksible metoder og verktøy for usikkerhetsanalyse av komplekse systemer

Strategisk Institutt Prosjekt - Fleksible metoder og verktøy for usikkerhetsanalyse av komplekse systemer

Ved å bygge på kunnskap opparbeidet gjennom mange år vedrørende målesystem, usikkerhetsteori, nåverdianalyser og optimeringsmetodikk ble det i dette prosjektet bygget opp en forskningsplattform for allokerings-systemer.

Forskningsplattformen er et kost-nytte analyserammeverk rundt en «usikkerhetshjerne» basert på systemmodellering og Monte Carlo simulering som kan benyttes til å besvare problemstillinger knyttet til felt- og eierskaps allokeringsusikkerhet.

Sentrale spørsmål som kan besvares er:

  • Hvilket måleoppsett balanserer best økonomisk risiko og kostnader?
  • Hvordan fordeler risiko seg mellom eiere ved oppstykket eierskapsfordeling?
  • Hvilken allokeringsmetodikk gir mest «rettferdig» fordeling av usikkerhet i et livsløpsperspektiv?
  • Hvordan utvikler usikkerheten og risikoen seg i løpet av feltets levetid?
, , Allocation, ,

Kontaktperson

Ranveig Nygaard Bjørk

Forskningsleder Measurement Science - Bergen

rabj@norceresearch.no
+47 913 35 305

Prosjektfakta

Navn

Strategic Institute Project - Flexible methods and tools for uncertainty analysis of complex systems

Status

CONCLUDED

Periode

01.06.14 - 31.12.17

Sted

Bergen

Totalt budsjett

6.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Christian Michelsen Research

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Armin Pobitzer
Ingvar Henne