<
<
Siri-Linn Schmidt Fotland

Siri-Linn Schmidt Fotland

Forsker III

sifo@norceresearch.no
+47 56 10 72 26
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Siri-Linn Schmidt Fotland

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Siri-Linn Schmidt Fotland

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt

Små tiltak kan føre til ei meir hensiktsmessig bruk av ressursane ved legevakta

Aktuelt

Covid-19 påverkar aktiviteten i legevakt

Aktuelt

Skal teste ut om trening ved hjelp av kunstig intelligens gir bedre hjelp i nødsamtaler