Gå rett til innhold
<
<
Prosessforbedring basert på ny teknologi for å gjøre om plastavfall til ny energi

Prosessforbedring basert på ny teknologi for å gjøre om plastavfall til ny energi

deposolutions.no, Foto: deposolutions.no, Plastavfall wegberg, <p>deposolutions.no</p>, Rør og tanker, teknisk installasjon i en industrihall

Kilde:
deposolutions.no

Foto: deposolutions.no

Målet er å utvikle ny teknologi for å gjøre om spillolje og plastavfall til diesel og fyringsolje.

Det er nødvendig med forskning og utvikling når det gjelder

  • forbehandling av råvarer
  • driftsparametere
  • varmegjenvinning
  • styresystem

NORCE vil bidra med å modellere prosessen, og målet med dette prosjektet har vært å finne en god metode for å optimalisere prosessen. Det er tatt hensyn til nøkkeltall, krav til simuleringene, tilgjengelige verktøy, muligheter for validering og risiko.

Kontaktperson

Ellen Nordgård-Hansen

Seniorforsker - Grimstad

enor@norceresearch.no
+47 992 55 486

Prosjektfakta

Navn

Prosessforbedring basert på ny teknologi for å gjøre om plastavfall til ny energi

Status

CONCLUDED

Periode

13.02.23 - 31.08.23

Sted

Kristiansand

Totalt budsjett

500.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Regional research fund Agder

Prosjekteier

Depo Solutions Norge AS

Prosjektmedlemmer

Mikele Capoferro

Samarbeidspartnere

Depo Solutions Norge AS, NORCE
Se alle prosjekter