Gå rett til innhold
<
<
PermaRICH: Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

PermaRICH: Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

, Foto: Katrine Jaklin, NORCE, Longyearbyen foto Katrine Jaklin, ,

Foto: Katrine Jaklin, NORCE

PermaRich er et treårig samarbeidprosjekt mellom NORCE, SINTEF, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse og Universitetssenteret på Svalbard. Prosjektet er finansiert av Framsenteret.

Forskerne skal kartlegge og dokumentere hvordan og i hvor stor grad tinende permafrost forårsaker terrengbevegelser og påvirkninger på moderne infrastruktur og kulturminner i og rundt Longyearbyen og Ny-Ålesund (sentral- og vest-Svalbard).

Som en del av prosjektet utvikles metoder for å integrere avansert satellittfjernmålingsteknologi med mer tradisjonelle metoder for å kartlegge, overvåke og modellere bakkeforstyrrelsene som oppstår når permafrosten tiner. Ved å studere hvilke konsekvenser endringene i permafrosten har på bakkestabiliteten vil forskerne også foreta risikovurderinger og foreslå tilpasningstiltak som formidles videre til sentrale interessenter i Longyearbyen og Ny-Ålesund.

PermaRich har fem arbeidspakker med følgende mål:

  • Arbeidspakke 1 - KARTLEGGE: Generere regionale kart over terrengbevegelser ved hjelp av satellittbasert Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) og utnytte resultatene til å forbedre og oppskalere eksisterende geomorfologiske- og kvartærgeologiske kart. Identifisere prosessene som kontrollerer bakkebevegelsen og kombinere InSAR-data og geovitenskapelig tolkning for å vurdere følsomheten for geofarer i landskapet.
  • Arbeidspakke 2 - OVERVÅKE: Overvåke endringer ved utvalgte infrastruktur- og kulturminnesteder basert på en integrasjon av InSAR og in-situ geodetiske tidsserier. Forstå de lokale referanseverdiene for bevegelsene ved å sammenligne resultatene med stedsspesifikke (eksisterende og nylig innsamlede) datasett som dokumenterer bakkens termiske regime og bakkens stratigrafi (sedimenttype og isinnhold).
  • Arbeidspakke 3 - MODELLERE: Modellere fundamentstabiliteten til utvalgte strukturer basert på nåværende observasjoner og bosettingsrater som sannsynligvis vil oppstå i fremtiden ved å bruke nedskalerte klimaprognoser. Kategorisere forventede effekter av klimaendringer på ulike infrastruktur- og kulturminnetyper og generalisere de modellerte resultatene for å vurdere tilstanden til de ulike strukturene i studieområdene.
  • Arbeidspakke 4 - INTEGRERE: Sammenstille de regionale og lokale observasjonene. Kombinere sannsynligheten for geofarer med strukturenes holdbarhet ved infrastruktur- og kulturminneplasseringene i Longyearbyen og Ny-Ålesund. Gi kvalitative risikoestimater for de definerte strukturene og foreslå risikotilpasningstiltak til interessentene.
  • Arbeidspakke 5 – KOMMUNISERE: Forbedre kommunikasjonen mellom forskere og sentrale interessenter. Dokumentere klimatilpasningstiltak og prioriteringer til myndighetene og redegjøre for brukeranbefalinger i forbedrede kartleggings- og overvåkingsstrategier. Kommunisere prosjektets resultater og diskutere løsninger for risikotilpasning.
Figur: Line Rouyet, NORCE, , Outreach Figure Perma Rich website, ,

Kilde:
Figur: Line Rouyet, NORCE

Kontaktperson

Line Rouyet

Seniorforsker - Tromsø

liro@norceresearch.no
+47 405 52 235

Prosjektfakta

Navn

PermaRICH: Advanced Mapping and Monitoring for Assessing Permafrost Thawing Risks for Modern Infrastructure and Cultural Heritage in Svalbard

Status

Aktiv

Periode

01.01.23 - 31.12.25

Sted

Tromsø

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

The Fram Centre

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Anatoly Sinitsyn
Ionut Cristi Nicu
Alma Thuestad
Brita Lena Eleonor Fredin Rubensdotter
Hanne H. Christiansen

Samarbeidspartnere

NORCE, SINTEF, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse, Universitetssenteret på Svalbard
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev