Gå rett til innhold
<
<
Elisabeth

Elisabeth Angell

Seniorforsker

elan@norceresearch.no
+47 56 10 76 02
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Elisabeth Angell er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Tematisk jobber jeg særlig innenfor tre områder: i) regionalpolitikk- og utvikling. Dette omfatter studier av virkemidler og politikk, områdestudier, bedriftsundersøkelser og evalueringer. Har særlig kunnskap om norsk distrikts- og regionalpolitikk, nordområdene og Nord-Norge. ii) Urfolkspolitikk, med vekt på samepolitikk, både norsk urfolkspolitikk og Sametingets politikk. iii) Klima- og miljøpolitikk, med særlig vekt på klimatilpasning og klimarisiko. For tiden jobber jeg bl.a. med NFR-prosjekt RISKSEC Hvordan fungerer klimatilpasningen? | Universitetet i Stavanger (uis.no) og med videreutvikling av samskapingsarenaen Klimathon. Kommunal- og regional planlegging og offentlig styring og forvaltning har vært gjennomgående tema i det jeg arbeider med.

Metodisk bruker jeg mest kvalitative metoder, særlig intervju og gruppeintervju, dokumentanalyser og samproduksjon av kunnskap gjennom hackathon-lignende samskapingsverksted. I tillegg bruker jeg enkle kvantitative analyser

Jeg har over 25 års erfaring, og jobbet i 13 år med base i Alta i Finnmark, først ved Norsk institutt for by- og regionforskning sitt Nord-Norge-kontor, så ved Norut, før jeg (i 2015) begynte ved Rokkansentertet i Bergen som deretter er blitt til NORCE.

Elisabeth Angell

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Elisabeth

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt