Gå rett til innhold
<
<
Pasienten som person i samtaler mellom leger og pasienter om medisinsk uforklarte plager og symptomer

Pasienten som person i samtaler mellom leger og pasienter om medisinsk uforklarte plager og symptomer

Dette prosjektet har som formål å utforske hvordan allmennleger og pasienter snakker sammen om mulige forklaringer på det som oppfattes som medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). Vi vil rekruttere ti allmennleger som igjen rekrutterer hver sin pasient med medisinsk uforklarte plager og symptomer. Prosjektets metode er kvalitativ. Først gjør vi videoopptak av en vanlig konsultasjon mellom legen og pasienten. Deretter gjennomfører vi et videostimulert intervju med henholdsvis lege og pasient. Vi vil utføre en tematisk analyse av både videoopptakene og intervjuene. Den kvalitative metoden er egnet for å gi detaljert kunnskap om dialogen mellom lege og pasient. Videoopptak brukes for å få tilgang til selve dialogen mellom legen og pasienten. Deretter brukes intervjuer for å at deltakerne skal kunne utdype med egne kommentarer i etterkant. Mangelen på forklaringer på MUPS er en vesentlig årsak til at pasienter med slike tilstander ofte får utilstrekkelig hjelp i helsevesenet og til at konsultasjonene oppleves som utilfredsstillende for pasientene så vel som legen. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan man i fellesskap kan lete etter egnede forklaringer på MUPS, noe som vil være nyttig for en stor gruppe pasienter.

Kontaktperson

Stefán Hjörleifsson

Forsker II - Bergen

sthj@norceresearch.no
+47 56 10 76 51

Prosjektfakta

Navn

Pasienten som person i samtaler mellom leger og pasienter om medisinsk uforklarte plager og symptomer

Status

Aktiv

Periode

01.07.21 - 31.12.25

Sted

Bergen

Forskningsområder

Forskningstemaer

Prosjekteier

Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

Prosjektmedlemmer

Stefan Hjørleifsson
Mette Beck Risør
May-Lill Johansen
Stefan Hjørleifsson
Ingjerd Jøssang

Samarbeidspartnere

UiT Norges arktiske universitet
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev