Go straight to content
<
<
Pasienten som person i samtaler mellom leger og pasienter om medisinsk uforklarte plager og symptomer

Pasienten som person i samtaler mellom leger og pasienter om medisinsk uforklarte plager og symptomer

Dette prosjektet har som formål å utforske hvordan allmennleger og pasienter snakker sammen om mulige forklaringer på det som oppfattes som medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). Vi vil rekruttere ti allmennleger som igjen rekrutterer hver sin pasient med medisinsk uforklarte plager og symptomer. Prosjektets metode er kvalitativ. Først gjør vi videoopptak av en vanlig konsultasjon mellom legen og pasienten. Deretter gjennomfører vi et videostimulert intervju med henholdsvis lege og pasient. Vi vil utføre en tematisk analyse av både videoopptakene og intervjuene. Den kvalitative metoden er egnet for å gi detaljert kunnskap om dialogen mellom lege og pasient. Videoopptak brukes for å få tilgang til selve dialogen mellom legen og pasienten. Deretter brukes intervjuer for å at deltakerne skal kunne utdype med egne kommentarer i etterkant. Mangelen på forklaringer på MUPS er en vesentlig årsak til at pasienter med slike tilstander ofte får utilstrekkelig hjelp i helsevesenet og til at konsultasjonene oppleves som utilfredsstillende for pasientene så vel som legen. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan man i fellesskap kan lete etter egnede forklaringer på MUPS, noe som vil være nyttig for en stor gruppe pasienter.

Project facts

Name

Pasienten som person i samtaler mellom leger og pasienter om medisinsk uforklarte plager og symptomer

Status

Active

Duration

01.07.21 - 31.12.25

Location

Bergen

Research Topics

Prosjekteier

Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

Project members

Stefan Hjørleifsson
Mette Beck Risør
May-Lill Johansen
Stefan Hjørleifsson
Ingjerd Jøssang

Samarbeidspartnere

UiT Norges arktiske universitet