Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne - KMV er et FoU samarbeid mellom NORCE Norwegian Research Centre og Agder fylkeskommune sammen med flere kommuner i vestre Agder. Målet med prosjektet har vært å utvikle et bedre kvalifiseringsløp for minoritetsspråklige voksne fra introprogrammet til videregående opplæring og arbeid. Dette er blitt gjort gjennom operativt samarbeid mellom forvaltningsnivå og enheter, der hver enkelt deltaker har møtt en ressursgruppe for kartlegging og planlegging.