Gå rett til innhold
<
<
Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna

Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna

En naturperle utenfor Øygarden er neddynget i marin plast – hva kan vi lære av gamle synder?

Lisle Lyngøyna har siden 1970-tallet vært mottaker av etter hvert store mengder marin plast. Dette har ført til akkumulering av plast i jord og myrvannet på øyen. NORCE har gjennom en historisk kartlegging dokumentert landskapsendringer som følge av at plast gradvis har blitt en del av jordsmonnet på øyen og at dette har bidratt til oppdemming av myrvannet. Sammen med Universitetet i Bergen har forskere i NORCE kartlagt botanikken på øyen, observert økologiske effekter hos insekter i det plastpåvirkede vannet og hos mikroorganismer i plastpåvirket jord.

Vi har fått midler fra Handelens Miljøfond https://handelensmiljofond.no/ for å finne ut mer om hvordan denne opphopingen av plast i vann og jord påvirker økologien på øyen. I løpet av 2021 og 2022 skal vi gjennomføre forskningen på øyen og i laboratoriet gjennom kunnskapsprosjektet ‘Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna’.

Naturlaboratoriet Lisle Lyngøyna

Formålet med dette nye prosjektet er å undersøke hvilke effekter plastpåvirkning har hatt på økosystemet som helhet, og hvilke effekter plastrydding har. Dette er veldig viktige spørsmål å få svar på siden Lisle Lyngøyna ikke er unik, det finnes mange lignende vrakviker langs Norges kyst som utsettes for samme type plastakkumulering.

Vi skal undersøke om planter og insekter tar direkte og indirekte skade av plasten i jord og vann, og om plast påvirker aktiviteten til mikroorganismer i jorden og gasser de produserer. Vi skal også undersøke hvordan plasten bidrar til landskapsendringer ved å foreta en «arkeologisk» utgraving av plastjord for å finne ut når landskapsendringene startet og hvordan plast har bidratt til den.

Det er mange som bekymrer seg over plastforurensing i hav og kystlandskap, og som ønsker å bidra til å bedre situasjonen ved å rydde plast. Og det er flott! Men, vi forskere lurer på hva som skjer med miljøet dersom plast som er blitt en del av naturen, og for eksempel demmer opp et vann, plutselig blir borte. Hva skjer med alle plantene, insektene, mikrobene og større dyr som oter når hjemmet deres plutselig endrer seg?

Kunnskap vi frembringer gjennom dette og fremtidige prosjekt om miljøkonsekvenser av plastforurensing og opprydding i naturlaboratoriet på Lisle Lyngøyna er viktig for hvordan vi i fremtiden skal forvalte og rydde naturlige miljø som er plastforurenset.

Følg med på denne siden i tiden som kommer! Vi kommer til å dele bilder fra feltarbeid, plastrydding og laboratorieforsøk – og holde deg oppdatert på det vi finner ut gjennom forskningen vår.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NORCE, Universitetet i Bergen, Clean Shores Global og ildsjeler tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund avd. Hordaland, i forståelse med Lisle Lyngøyna grunneiere.


Prosjektfakta

Navn

Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøyna

Status

CONCLUDED

Periode

09.03.21 - 03.01.23

Totalt budsjett

1.959.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Norwegian Retailsers' Environment Fund

Prosjektmedlemmer

Marte Haave
Gidske Leknæs Andersen