<
<
Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser

Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser

I Norge er det store ulikheter i forbruk av helsetjenester. Det er grunn til å tro at mange faktorer hos innbyggerne kan forklare dette, som f.eks. avstand fra bosted til helsetjenesten, inntekt, utdanningsnivå m.m. Vi ønsker å se nærmere på disse ulike faktorenes betydning for forbruk av helsetjenester. Fastleger og legevaktleger har en portvaktrolle i helsetjenesten og bestemmer bruk av laboratorieundersøkelser, EKG, henvisning til røntgen o.l. som ledd i utredningen i primærhelsetjenesten. De har også en nøkkelrolle ved sortering av pasienter til øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus og henvisning til legespesialist. Det er stor variasjon fra lege til lege i frekvens av slike innleggelser og henvisninger. Vi vil undersøke hvilke forhold ved fastlegen eller legevaktlegen som betyr noe i denne sammenheng. Våre funn vil kunne bidra til å belyse om det er lik tilgang til helsetjenester for alle innbyggere i Norge.

Prosjektfakta

Navn

Forbruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser

Status

Aktiv

Periode

01.01.14 - 31.12.25

Prosjektmedlemmer

Øystein Hetlevik
Jannicke Igland
Sahar Pahlavanyali
Dagrun Slettebø Daltveit