Floatingwindfarm foto Kinolamp
Foto: Kinolamp via www.flickr.com CC BY-SA 2.0

Fibertauforankring - FIRM

Mål med prosjektet er å utvikle innovative forankringssystemer for flytende havvindparker basert på fibertau, innkludert nye og mer effektive metoder for

  • Installasjon
  • Tilstandsovervåkning
  • Vedlikehold
  • Demontering

Prosjketet vil levere tre ulike systemer for forankring.

Den største F&U-utfordringen er å skaffe og modellere materialegenskapene til fibertauene.

Prosjektet har 14 partnere, 9 fra industrien, innkludert Aibel og Equinor, 3 forskningsinstitutter, innkludert IFE og NORCE, og 2 leverandører.

NORCE vil bidra med testing og med prosedyrer for tilstnadsovervåkning og vedlikehold.