Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Prosjektet «Evaluering av samhandlingen mellom NAV og helsetjenesten i samarbeidet om Individuell jobbstøtte (IPS)» har blitt utført mellom slutten av september 2020 og slutten av april 2021, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Evalueringens hovedmål er å gi svar på hvordan behandlere og jobbspesialister samarbeider i integrerte behandlingsteam som tilbyr IPS. Dette besvares gjennom 9 intervjuer med behandlingsteam som samarbeider om IPS-tjenester, og spørreskjemaer til metodeveiledere og ledere av behandlingsteam i helse- og omsorgstjenesten som tilbyr IPS. Metodeveiledere er ansvarlige for faglig kvalitetssikring og veiledning av jobbspesialister i henhold til IPS-metodikken. Vi har også nyttiggjort oss oppfølgingsdata fra effektevalueringen i 2016, og ser på hvordan langtidseffekten av IPS er for de ulike pilotsentrene som den gang var med i studien.

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av samarbeidet mellom NAV og Helsetjenesten om Individuell Jobbstøtte (IPS)

Status

CONCLUDED

Periode

25.09.20 - 30.04.21

Totalt budsjett

900.000 NOK

Forskningsgrupper

Finansiering

Ministry of Labour and Social Affairs

Prosjektmedlemmer