Gå rett til innhold
<
<
Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom

Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. Opptil 15–20 prosent av alle over 80 år rammes av sykdommen i en eller annen grad. Risikofaktorer for Alzheimers sykdom er blant annet genetikk, hodeskader, depresjon, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, røyking og miljøfaktorer.
Til tross for flere tiår med forskning på de underliggende molekylære mekanismene for Alzheimers sykdom, er de nåværende behandlingsformene kun symptomatiske og forhindrer ikke det Alzheimers-relaterte tapet av nevroner. Det er derfor svært viktig å belyse virkningen av potensielle behandlinger i dyremodeller.

Ketolinsyre (IUPAC-navn (Z)-docos-11-enoisk syre) er en 22-karbon lang fettsyre, cis-monoumettet i posisjon 11. Den tilhører klassen enumettede fettsyrer (MUFA-er). Sammen med mettede fettsyrer (SFA-er) og flerumettede fettsyrer (PUFA-er) er disse viktige lipidarter i kosten. Videre er de gjenstand for betydelig oppmerksomhet på grunn av deres effekt på en rekke komorbide helseproblemer, blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer, mental helse og nevroinflammasjon.
Tidligere studier tyder på at ketolinsyre forbedrer endotelfunksjonen og øker effektiviteten i omdannelsen av linolsyre til dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA) når organismer har tilgang til høye nivåer av ketolinsyre. DHA, EPA og ketolinsyre er i sin tur kjent for å være viktige for sunn aldring ved å ha beskyttende effekter mot hjerte- og karfunksjon, betennelsestilstander og diabetes.
Dette er helseproblemer som ofte opptrer sammen med Alzheimers sykdom og andre nevrodegenerative sykdommer. Det fremmes derfor som hypotese at inntak av ketolinsyre kan ha en gunstig effekt på Alzheimers sykdom.
CetoPlus vil undersøke effekter av inntak av ketolinsyre opp mot patofysiologi av Alzheimers sykdom. Dette vil undersøkes med en kombinasjon av molekylære, cellulære og atferdsmessige studier i to ulike zebrafiskmodeller (genetiske modeller og injeksjonsmodeller) for Alzheimers sykdom.

Hovedmål

Å vurdere og dokumentere om inntak av et ketolinsyreanriket kosthold påvirker patofysiologien ved Alzheimers sykdom ved bruk av et egnet forsøksdyr.

Delmål

  1. Å kartlegge dagens kunnskap og etablere en kunnskapsbase om mulige effekter av inntak av ketolinsyre opp mot patofysiologi av Alzheimers sykdom.
  2. Å studere effekten av inntak av ketolinsyre med hensyn til atferdssvikt relatert til Alzheimers sykdom.
  3. Å studere effekten av inntak av ketolinsyre med hensyn til molekylære og cellulære endringer (dysregulering av oksidativt stress, vaskularisering, inflammasjon og nevronal celledød) i hjernen til to zebrafiskmodeller av Alzheimers sykdom.
  4. Å kartlegge effekten av inntak av ketolinsyre med hensyn til strukturell og funksjonell lipidsammensetning i hjernen til to zebrafiskmodeller av Alzheimers sykdom.

Nytteverdi

CetoPlus-prosjektet vil gi en uavhengig vurdering av den mulige effekten av inntak av ketolinsyre på Alzheimers sykdom ved bruk av en modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert fiske/krilloljeprodusenter, og viktigst av alt ovenfor Alzheimerpasienter og deres families velferd. Resultater vil bli formidlet til industri, forskere og brukergrupper gjennom presentasjoner i relevante industri- og forskningsfora. Norsk industri er den ledende produsenten av ketolinsyreholdig fiskeolje i verden.

Produktene brukes både til konsum og i kjæledyrfôr. En robust vitenskapelig studie på effekten av ketolinsyre vil også danne grunnlag for bruk i helse og sykdomstilstand for både mennesker og dyr (f.eks. kjæledyrfôr for god mental helse hos f.eks. hunder og katter).Dette vil videre gi støtte til ny bruk av fiskeoljeprodukter til ernæring og behandling.

Kontaktperson

Pradeep Lal

Forsker II - Bergen

plal@norceresearch.no
+47 56 10 75 73

Prosjektfakta

Navn

Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom (CetoPlus)

Status

Aktiv

Periode

01.02.24 - 31.01.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

5.000.000 NOK

Forskningsgrupper

Finansiering

The Norwegian Seafood Research Fund

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Kari Espolin Fladmark
Øyvind Halskau
Asgeir Kobro-Flatmoen

Samarbeidspartnere

NORCE, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev