Stephanie Mayer

Forsker II / Forskningsleder Regionalt klima
Telefon: +47 56 10 75 38
Epost: stma@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Jeg leder forskningsgruppen 'Regionalt klima og klimaservices' i klimaavdelingen siden 2016. I tillegg er jeg tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og medlem i ledergruppen av Norsk Klimaservicesenter.

Jeg forsker hovedsakelig på prosesser i atmosfæren som påvirker regionalt klima og fysisk risiko som er forårsaket eller forsterket av globale klimaendringer. Per i dag bidrar jeg i prosjektene ALERTNESS, CLIMTOUR og AutonoWeather.

tidligere stillinger: 2010 - 2016 Forsker II, Uni Klima, Uni Research AS, Bergen, Norge.
2006 - 2010 Stipendiat, Geofysisk Institutt, Universitet i Bergen, Norge.
2005 - 2006 Forskningsassistent, Meteorologisk Institutt, Ludwig-Maximilians-Universitet i München, Tyskland.

utdanning: 2011 PhD, Meteorologi, Geofysisk Institutt, Universitet i Bergen, Norge.
2005 Diplom, Meteorologi, Ludwig-Maximilians-Universitet i München, Tyskland.

Aktuelt

Publikasjoner