Gå rett til innhold
<
<
NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover

NORCE får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon: Climate Futures skal varsle klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover

Aktuelt

Publisert: 12.06.2020
Oppdatert: 24.06.2022

Andreas R. Graven

Forskningsrådet har gitt Climate Futures den prestisjetunge statusen SFI, senter for forskningsdrevet innovasjon.

, Klimaforsker Erik Kolstad i NORCE er senterleder i SFI-en Climate Futures., Erik Kolstad, ,

Klimaforsker Erik Kolstad i NORCE er senterleder i SFI-en Climate Futures.

Senteret Climate Futures ledes av NORCE, og består for øvrig av sju forskningspartnere og nær 30 brukerpartnere fra næringslivet.

Disse representerer sektorer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forsikring, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner.

Klimarisiko krever stor forskningsinnsats

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet.

Climate Futures skal samarbeide med partnere fra en rekke klima- og værutsatte sektorer, for å lage nye løsninger for å forutsi og ikke minst håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover i tid.

– Dette er fantastiske nyheter. Vi visste at tematikken i Climate Futures var tidsrelevant, og vi er glade for at Forskningsrådet også ser at klimarisiko er et område som krever stor innsats på forskningsfronten. Vi i NORCE og Bjerknessenteret har med oss en strålende gruppe av forskningsaktører, bedrifter og offentlige instanser. Nå gleder vi oss til å hjelpe disse med å håndtere den store risiko som er knyttet til vær og klima, enten det gjelder direkte fenomener som flom og tørke, eller mer overført risiko knyttet til investeringer i andre deler av verden, sier senterleder og klimaforsker Erik Kolstad i NORCE.

Climate Futures vil bruke maskinlæring og avansert statistikk for å lage algoritmer som forbedrer kvaliteten på klimavarsler. En nøkkel vil være å styrke kunnskapen om hvordan klimavariabler som nedbør, vind og temperatur samhandler, og å bruke kunnskapen for å utnytte de fysiske modellene bedre.

Dette har i en årrekke blitt bygget opp i Bjerknessenteret, der klimaforskere i NORCE, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet samarbeider.

– Utrolig sterkt

– Dette er følelsesmessig utrolig sterkt. Mange har jobbet dag og natt for å få dette til – ingen nevnt, ingen glemt. Likevel, takk til alle de som sto løpet helt ut. Takk til partnere som har trodd på konseptet.

– Dette er så viktig for oss i NORCE at vi kommer til å huske denne dagen lenge. Climate Futures skal løfte bevisstheten rundt klimarisiko som nær alle offentlige og private sektorer må forholde seg til nå og i fremtiden. Vi skal bygge fundamentet for dette i samarbeid med det offentlige og private aktører. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Trond Dokken, konserndirektør klima i NORCE.

Forskningsleder Stephanie Mayer i NORCE Klima og Bjerknessenteret legger til: – Stor takk til Erik Kolstad som holdt i trådene i et langt løp med søknadsarbeidet, og til kollega Øyvind Paasche. Nå gleder vi oss til et spennende samarbeid med mange interessante og kompetente samarbeidspartnere i SFI-en, sier Mayer.

Det overordnete målet med SFI-ordningen er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning. En SFI etableres for en periode på maksimalt åtte år.

Forskningspartnerne i Climate Futures:

NHH / SNF, Universitetet i Bergen, Norsk regnesentral, Meteorologisk institutt og Nansensenteret.

Bedrifter og offentlige instanser i Climate Futures:

BKK, Golden Ocean, Gartnerhallen, Graminor, MOWI, StormGeo, Agder Energi, Tryg Forsikring, Norges Bondelag, Western Bulk, KLP, G2 Ocean, Safetec, Statkraft, Norsk Landbrukrådgiving, Vestland Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Rogaland Fylkeskommune, Alle fylkesmennene i Norge, representert ved Fylkesmannen i Vestland og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev