Silje Haus-Reve

Silje Haus-Reve

Forsker II
Telefon: +47 51 87 54 36
Epost: shau@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Silje Haus-Reve er utdannet samfunnsøkonom, MSc (2010) ved NTNU og PhD (2019) ved Handelshøyskolen ved Universitet i Stavanger. Avhandlingen hennes har tittelsen "Exposure to diverse knowledge as drivers of innovation and productivity". Haus-Reve er tilknyttet Senter for Innovasjonsforskning ved NORCE/UIS.

Haus-Reve har erfaring innen forskning og har vært involvert i flere nasjonale og internasjonale finansierte prosjekter. På NORCE arbeider Haus-Reve tett på prosjekter som ser på Smart spesialisering i ulike regioner i Norge, samt inn i det internasjonal prosjektet "Regional Growth against all odds, ReGrow" sammen med forskere fra Finnland og Sverige.

Aktuelt