Gå rett til innhold
<
<
Midtveisevaluering av Kapastitetprosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program.

Midtveisevaluering av Kapastitetprosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program.

Rapporten presenterer en situasjonsbeskrivelse og en midtveisvurdering av de sju første Kapasitetsløftprosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program. I denne rapporten vurderes det er hvor godt i gang hvert av kapasitetsløft-prosjektene er i gang med å bygge opp relevant kompetanse for næringslivet og om de er i ferd med å skape endringer som kan videreføres og forsterkes etter finansieringen er slutt. Rapporten tar utgangspunkt i rammeverket som ble utviklet for å vurdere de samme sju Kapasitetsløft-prosjektene ved oppstart. Dette omfatter en statusbeskrivelse av prosjektenes kontekst, status på samarbeidet med næringslivet, studietilbud, faglig kapasitet og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I tillegg er det hensiktsmessig å vurdere hvordan det regionale samspillet og prosjektenes gjennomførelse har fungert i de første tre årene. Rapporten beskriver hvilke indikatorer som har ført til en fremgang i prosjektene. I de tilfeller videre fremdrift i prosjektene kan ha fordel av å endres eller tilpasses for å oppnå tiltenkte resultater og effekter, kommenteres dette. Midtveisvurderingen viser at prosjektene er godt på vei til å levere fremgang på de prioriterte målene som legges til grunn i midtveisvurderingen, samtidig som det kommer tydelig frem i flere av prosjektene at arbeidet fremdeles er i en tidlig oppstart.

Prosjektfakta

Navn

Midtveisevaluering av Kapastitetprosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program.

Status

CONCLUDED

Periode

08.06.20 - 13.11.20

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Maren Kristine Fiskå
Trine Marie Stene
Nina Hjertvikrem