Go straight to content
<
<
Øystein Fjelldal

Øystein Fjelldal

Senior Researcher

oyfj@norceresearch.no
+47 51 87 50 81
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Øystein Fjelldal

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling i Arktis

More information about Øystein Fjelldal

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Analyse av innovative økosystem relatert til ny areal- og energiintensiv virksomhet i Rogaland – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Aktivitet i Rogaland relatert til ny areal og energiintensiv virksomhet: Industrielle synergier, kompetansebehov og arealkrav – NORCE Norwegian Research Centre 2022
«Sirkulære Sunnfjord»– Sluttrapport – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Sirkulære Sunnfjord – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Sjømatleverandørnæringen 2021: Oversikt og analyse – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Modell: Tilgjengelige boliger for eldre – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Hva må til for at Norge skal få økt verdiskaping i bioøkonomirelatert næringsliv? – 2020
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Kort rapport – Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020
Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Hovedrapport – Stiim Aqua Cluster, Blue Planet 2020
Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019 – NORCE 2019
Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019 – Norce Research 2019
Store investeringer i havbruksnæringen – Norsk Fiskeoppdrett 2019
Betydelige investeringer i utviklingstillatelser – Norsk Fiskeoppdrett 2019
See all publications in Cristin