Gå rett til innhold
<
<
Arbeid, helse og inkludering

Arbeid, helse og inkludering

Forsker for forhindre utenforskap

Arbeid er viktig for helse og velvære, mens utenforskap knyttes til en rekke negative konsekvenser for både individ og samfunn. Mange mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge i dag, på tross av et ønske om og evne til å delta. Dette gjelder blant annet personer med psykiske helseplager, flyktninger, og unge som står utenfor skole og arbeidsliv.

Det er ulike årsaker til at noen havner utenfor, og spørsmålet om fremmende og hemmende faktorer for arbeidsdeltakelse belyses best fra flere vinkler – fra et individperspektiv, fra støtteapparatets perspektiv, og fra arbeidsgivers perspektiv.

Det best dokumenterte arbeidsrehabiliteringstiltaket per i dag, og som inkluderer alle de tre perspektivene, kalles Individuell Jobbstøtte (IPS). IPS testes også ut for nye målgrupper.

Kontaktperson
Tonje Fyhn

Avdelingsleder Velferd, arbeid og helse - Bergen

tofy@norceresearch.no
+47 56 10 72 27

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Relevante prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter