Arbeid og helse

Sist oppdatert: 27. jun. 2019

Arbeid er i de fleste tilfeller helsefremmende. Arbeidsdeltakelse er derfor spesielt viktig for de personene som av ulike årsaker har utfordringer med sin tilknytning til arbeidslivet, som bosatte flyktninger og personer med psykisk sykdom. Spørsmålet om fremmende og hemmende faktorer for arbeidsdeltakelse belyses best fra flere vinkler – fra et individperspektiv, fra støtteapparatets perspektiv, og fra arbeidsgivers perspektiv. Det tiltaket som fungerer best per i dag, og som inkluderer alle de tre perspektivene, kalles Individuell Jobbstøtte (IPS), som nå testes ut for nye målgrupper.

Aktuelt