Marius Kambestad

Marius Kambestad

Forsker
Mobil: +47 452 06 875
Epost: maka@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer. Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, telemetri, bunndyrprøver (evertebrater) og vannkjemiske undersøkelser. Påvirkning fra vannkraftverk, akvakultur, predasjon, sportsfiske og fysiske inngrep i vassdrag er sentrale problemstillinger.

Aktuelt

Publikasjoner