<
<
Marie Louise Ljones

Marie Louise Ljones

Forsker III

malj@norceresearch.no
+47 56 10 72 56
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT)

Marie Louise Ljones

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Aktuelt

Årsmelding 2020

Aktuelt

Skal redusere unødvendig antibiotikabruk

Aktuelt

Årsmelding 2019