Go straight to content
<
<
Kjersti Vikse Meland

Kjersti Vikse Meland

Research Director

kjvi@norceresearch.no
+47 909 81 036
Sørhauggata 128, 5527 Haugesund

Kjersti Vikse Meland

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Regional utvikling i Arktis

More information about Kjersti Vikse Meland

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Forstudie Sirkulære muligheter i Sauda og Suldal – NORCE 2023
Innovasjon i anleggsbransjen – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Hvordan øke kvinneandelen i FoU-prosjekter i Rogaland ved hjelp av VRI? – Polytec AS 2019
Teknologi for økt bokvalitet i boliger for personer med rus- og psykiske lidelser. Delrapport 2 Utvikling av boligkonsept for personer med rus- og psykiske lidelser gjennom brukermedvirkning – Polytec AS 2019
Initielle ytelsesbeskrivelser for boliger for personer med rus- og psykiske lidelser. Delrapport 1 Utvikling av boligkonsept for personer med rus- og psykiske lidelser gjennom brukermedvirkning. – Polytec AS 2019
Spin-off fra privat næringsliv – innsikt i norske SMB morselskapers entreprenørielle praksiser – Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2017
Oppsummeringsrapport for VRI 3 forskningsprosjekt RECIN: Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks – Østfoldforskning 2017
Supplying Spin-Offs: Collaboration Practices in the Perpetuation of an Organization – Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) 2016
Institutions and spin-offs: determining factors for etablishment and early market entry success for innovation based spin-offs from KIBS. In "Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness", ISBN 9781138859364 – Routledge 2016
Spinning Them Off: Entrepreneuring practices in Corporate Spin-Offs – Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) 2016
Spin-offs as the business model for innovation – 2015
The impact of reputation and identity congruence on employer brand attractiveness – Marketing Intelligence & Planning 2015
The impact of reputation and perceived organizational identity on employer brand attractiveness – Proceedings - EMAC 2012
See all publications in Cristin