Karin Monstad Monstad

Karin Monstad Monstad

Forsker I
Telefon: +47 56 10 76 25
Mobil: +47 472 56 614
Epost: kamo@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Karin Monstad er ein samfunnsøkonom som arbeider med empirisk forsking. Ho er særleg interessert i forskingsspørsmål som gjeld arbeidsdeltaking, helse, helsetenester og bruk av trygdeytingar. I analysen brukar ho kvantitative metodar og registerdata. Ho har også brei erfaring frå tverrfagleg forsking.

Aktuelt

Publikasjoner