Go straight to content
<
<
Kari

Kari Kjestveit

Senior Researcher

kakj@norceresearch.no
+47 51 87 51 23
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Kjestveit has a Masters' degree in Societal Safety from the University of Stavanger. She has broad experience from work life research. She belongs to the research group "Work life and innovation".

Research topics:

 • Work organization
 • Occupational accidents/injuries
 • HSE
 • Occupational health and safety (OHS)
 • Qualitative methods
 • Quantitative methods
 • Organizational theory
 • Safety
 • Safety culture/climate
 • Sociotechnical system theory
 • Regulation
 • Risk perception
 • Young workers

Sector experience:

 • Construction
 • Petroleum
 • Agriculture
Kari Kjestveit

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Working life

More information about Kari

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Exploring the complexity of hydrogen perception and acceptance among key stakeholders in Norway – International Journal of Hydrogen Energy 2022
Occupational injury rates among Norwegian farmers: A sociotechnical perspective – Journal of Safety Research 2021
Agriculture in transition: New strategies for the promotion of occupational health and safety. – 2021
Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Agriculture into the Future: New Technology, New Organisation and New Occupational Health and Safety Risks? – Advances in Intelligent Systems and Computing 2019
Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket – Norsk senter for bygdeforskning 2016
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Company size and differences in injury prevalence among apprentices in building and construction in Norway – Safety Science 2015
Bønders arbeidstid og skaderisiko – Nationen 2014
Bonde - ikke arbeidstaker – Nationen 2014
Young workers in the construction industry and initial OSH-training when entering work life – Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2012
RNNP-2011- Risikonivå i Norsk Petroleums sektor. Utviklingstrekk landanlegg – International Research Institute of Stavanger 2012
RNNP-2011Hovedrapport, Risikonivå i Norsk Petroleums sektor. – International Research Institute of Stavanger 2012
Unge arbeidstakere i bygg- og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere – International Research Institute of Stavanger 2012
Young and strong: What influences injury rates within building and construction? – Safety Science Monitor 2011
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv. Tredje trinn: en kvantitativ vurdering av sikkerhetskultur og arbeidsmiljø – International Research Institute of Stavanger 2010
Forebygging av vold i det offentlige rom – International Research Institute of Stavanger 2010
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Andre trinn: En kvalitativ studie. – International Research Institute of Stavanger 2008
Evaluering av midtmarkering på veg: E39 i Vest-Agder – International Research Institute of Stavanger 2007
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Første trinn. – International Research Institute of Stavanger 2007
ROS-analyse for Stavangerregionen – International Research Institute of Stavanger 2007
Samfunnsikkerhet og risiko - SAMRISK. Kunnskapsstatus - oversikt over forskningsmiljøer. Fellesrapport – International Research Institute of Stavanger 2007
Aldring og helse på sokkelen - et brukerstyrt innovasjonsprosjekt – International Research Institute of Stavanger 2007
Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK. Kunnskapsstatus - Oversikt over forskningsmiljøer – International Research Institute of Stavanger 2007
See all publications in Cristin