Kari Kjestveit

Forsker
Telefon: +47 51 87 51 23
Epost: kakj@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway