Gå rett til innhold
<
<
Irene

Irene Larsen Øyeflaten

Forsker I

iroy@norceresearch.no
+47 56 10 72 99
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg forsker på arbeid, helse og evaluering av arbeidsrettede tiltak. Min doktorgrad handlet om prognostiske faktorer for retur til arbeid etter langvarig sykefravær. Kunnskap om prognostiske faktorer kan bidra til at arbeidsrettede tiltak blir mer målrettede og skreddersydde. Jeg har lang klinisk erfaring med tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering for personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet pga. sammensatte helseutfordringer. Forskningen min er praksisnær og brukerrettet knyttet til samhandling i hele tiltakskjeden (primær- og spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsplass). Det å være i arbeid har dokumenterte helsegevinster også for personer med helseplager. Min forskning er derfor rettet mot hvordan et inkluderende arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak kan bidra til mindre sosial ulikhet og økte helsegevinster gjennom arbeidsdeltakelse.

Irene Larsen Øyeflaten

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Arbeid, helse og inkludering

Mer info om Irene

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Helpful elements in a brief work-oriented intervention targeting musculoskeletal and mental health literacy – Health Promotion International 2023
Workplace Inclusion of People With Health Issues, Immigrants, and Unemployed Youths—A Qualitative Study of Norwegian Leaders’ Experiences – Frontiers in Psychology 2022
What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial – BMC Public Health 2022
Strategier og tiltak i distriktskommuner og påvirkning på unges etableringsvalg – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Sustained attention and working memory predict the number of days on health-related benefits in the year following occupational rehabilitation – Journal of occupational rehabilitation 2021
eHealth interventions to facilitate work participation: a scoping review – JBI Evidence Synthesis 2021
Independent medical evaluation of general practitioners’ follow-up of sick-listed patients: a cross-sectional study in Norway – BMJ Open 2020
Occupational rehabilitation is associated with improvements in cognitive functioning – Frontiers in Psychology 2019
Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen” – NORCE Norwegian Research Centre 2019
A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; Development and pilot testing – BMC Health Services Research 2019
eHealth interventions to facilitate work participation: a scoping review protocol – The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 2019
Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport. – Uni Research Helse 2018
Cross-cultural adaptation of the Work Role Functioning Questionnaire 2.0 to Norwegian and Danish – Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2018
Independent medical evaluation for sick-listed workers in Norway: A focus group study of the experience of IME doctors – Scandinavian Journal of Public Health 2017
How do occupational rehabilitation clinicians approach participants on long-term sick leave in order to facilitate return to work? - A focus group study – BMC Health Services Research 2017
Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation after six months sick leave: a randomized controlled trial of independent medical evaluation versus treatment as usual in Norway – BMC Public Health 2017
Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport. – Uni Research 2016
Changes in cognitive functioning in sick-listed participants in occupational rehabilitation: A feasibility study – Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016
Subjective health complaints, functional ability, fear avoidance beliefs, and days on sickness benefits after work rehabilitation – a mediation model – BMC Musculoskeletal Disorders 2016
Causal inference in multi-state models-sickness absence and work for 1145 participants after work rehabilitation – BMC Public Health 2015
Functioning, coping and work status three years after participating in an interdisciplinary, occupational rehabilitation program – Scandinavian Journal of Public Health 2014
A Prospective Study of the Association Between the Readiness for Return to Work Scale and Future Work Participation in Norway – Journal of occupational rehabilitation 2014
Prognostic factors for return to work, sickness benefits, and transitions between these states: A 4-year follow-up after work-related rehabilitation – Journal of occupational rehabilitation 2014
Multiple transitions in sick leave, disability benefits, and return to work.- A 4-year follow-up of patients participating in a work-related rehabilitation program – BMC Public Health 2012
Subjektivitet ved sykmelding – Tidsskrift for Den norske legeforening 2011
Arbeidsrettet rehabilitering i Norge - en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR – Utposten 2011
Comparison of self-reported and register data on sickness absence among Norwegian patients participating in an occupational rehabilitation program – Norsk Epidemiologi 2009
Comparison of self-reported and register data on sickness absence among Norwegian patients participating in an occupational rehabilitation program – Norsk Epidemiologi 2009
Comparison of self-reported and register data on sickness absence among Norwegian patients participating in an occupational rehabilitation program – Norsk Epidemiologi 2009
Prognostic factors associated with return to work following multidisciplinary vocational rehabilitation – Journal of Rehabilitation Medicine 2008
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt