Helge Avlesen

Forsker II
Telefon: +47 56 10 75 04
Epost: heav@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Jobber i all hovedsak i forsknings og utviklingsprosjekt som involverer numerisk havmodellering, på romlige skalaer fra Norskehavet, fjorder og ned til laboratorieskala på mm. Modellen jeg har vært mest involvert i heter Bergen Ocean Model (BOM). Typiske arbeidsoppgaver er etablering av modell for nye områder, modellering av spredning av materie i gitte områder, analyse av strøm, oppsett av modellgitter (gridding), tilpasning av drivkrefter, parallellisering av modellkode, ytelsesoptimalisering av modellkode, bidra i skriving av prosjektforslag og søknader.

Aktuelt

Publikasjoner