Gå rett til innhold
<
<
Erlend

Erlend Mjelde Hanssen

Forsker

ehan@norceresearch.no
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer på gruppen LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske).

Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, telemetri, bunndyrprøver (evertebrater), dronefotografering og vannkjemiske undersøkelser.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt