Gå rett til innhold
<
<
Erlend Mjelde Hanssen

Erlend Mjelde Hanssen

Forsker

ehan@norceresearch.no
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer på gruppen LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske).

Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, telemetri, bunndyrprøver (evertebrater), dronefotografering og vannkjemiske undersøkelser.

Erlend Mjelde Hanssen

Divisjon

Klima og miljø

Forskningstema

Habitatkartlegging
Elverestaurering/Miljødesign

Forskergrupper

LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

Mer info om Erlend Mjelde Hanssen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Vurdering av overlevelsen til laksesmolt i Tysseelva ved bruk av akustisk telemetri Pilotstudie 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kartlegging av sjøørretvassdrag i Volda i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Effects of tag type and surgery on migration of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts – Journal of Fish Biology 2022
Vannføringsforhold og utvandring av smolt på strekningen mellom Almelid og Hellandsfossen i Modalselva. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
A tale of two fishes: depth preference of migrating Atlantic salmon smolt and predatory brown trout in a Norwegian lake – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims – ICES Journal of Marine Science 2021
Laboratory and Field Experimental Validation of Two Different Predation Sensors for Instrumenting Acoustic Transmitters in Fisheries Research – American Fisheries Society, Symposium 2021
Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes – Ecology of Freshwater Fish 2021
Validating timing of salmon smolt runs obtained by telemetry studies – Fisheries Management and Ecology 2021
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
On the various ways that anadromous salmonids use lake habitats to complete their life history – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2020
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt