Gå rett til innhold
<
<
Erlend

Erlend Mjelde Hanssen

Forsker

ehan@norceresearch.no
Tullins gate 2, 0166 Oslo, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer på gruppen LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske).

Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, telemetri, bunndyrprøver (evertebrater), dronefotografering og vannkjemiske undersøkelser.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Habitatkartlegging i Ørstavassdraget i 2022 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Vurdering av overlevelsen til laksesmolt i Tysseelva ved bruk av akustisk telemetri Pilotstudie 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kartlegging av sjøørretvassdrag i Volda i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Effects of tag type and surgery on migration of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts – Journal of Fish Biology 2022
Vannføringsforhold og utvandring av smolt på strekningen mellom Almelid og Hellandsfossen i Modalselva. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
A tale of two fishes: depth preference of migrating Atlantic salmon smolt and predatory brown trout in a Norwegian lake – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims – ICES Journal of Marine Science 2021
Laboratory and Field Experimental Validation of Two Different Predation Sensors for Instrumenting Acoustic Transmitters in Fisheries Research – American Fisheries Society, Symposium 2021
Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes – Ecology of Freshwater Fish 2021
Validating timing of salmon smolt runs obtained by telemetry studies – Fisheries Management and Ecology 2021
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
On the various ways that anadromous salmonids use lake habitats to complete their life history – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2020
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt