Erlend Mjelde Hanssen

Erlend Mjelde Hanssen

Forsker
Epost: ehan@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer på gruppen LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske). Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, telemetri, bunndyrprøver (evertebrater), dronefotografering og vannkjemiske undersøkelser.

Aktuelt