Erlend H. Vefring

Erlend H. Vefring

Vice President - NORCE Energy
Telefon: +47 51 87 56 40
Mobil: +47 900 39 606
Epost: erve@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er forskningsdirektør i NORCE Energi og jobber med strategi og eksternt samarbeid i tillegg til prosjektinitiering og prosjektledelse.

Jeg har doktorgrad fra Universitet i Bergen, hvor jeg også har jobbet som professor II innen anvendt matematematikk og akustikk. Etter at jeg avla min doktorgrad har jeg jobbet med bore- og brønnteknologi, oppdatering av reservoarsimuleringsmodeller, dataassimilering, monitorering og automatisering av boreprosessen. I tillegg har jeg jobbet med geostyring for økt utvinning og digitalisering for å få forbedre arbeidsprosessene på tvers av forskjellige undergrunns fagdisipliner og selskaper.

Jeg har lang og omfattende erfaring med prosjekt- og programledelse innen forskning, utvikling og innovasjon. Jeg har også hatt gleden av å følge flere utviklingsløp helt fra idestadiet til vellykkede og meget bredt implementerte teknologier. Dette har gitt god innsikt i innovasjonsprosesser med deltakelse i alt fra idé-generering og helt til å sitte i styret for selskap som skal kommersialisere teknologien.

Jeg har også engasjert meg for å få til bedre samarbeid mellom myndigheter, industri og akademia. Blant annet var jeg initiativtaker til å etablere næringsklynge i Stavanger innen petroleum og dette er nå blitt realisert gjennom næringsklyngen «Norwegian Energy Solutions». Videre har jeg vært initiativtaker til og formann i styringskomiteen for en internasjonal konferanse som har vært arrangert 5 år på rad i Stavanger med automatisering, digitalisering og samarbeid innen «subsurface»-disiplinene som tema.

For tiden er jeg involvert i tre større «Joint Industry Prosjekter» hvor jeg er formann i styringskomiteen og har vært helt sentral i utvikling og etablering av prosjektene. Disse prosjektene er «Geosteering for IOR», «Demonstration of Drilling Data Hub» og «Demonstration of Automatic DrillingProcess Control». Jeg sitter også i styret for det Nasjonale IOR senteret i NORGE.

I September 2019 leverte jeg, som prosjektleder, inn en SFI-søknad med tittelen «DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint» til Norges Forskningsråd. Målsettingen er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å optimalisere brønnleveranse prosessen med hensyn til verdiskapning og fotavtrykk.

Publikasjoner