Gå rett til innhold
<
<
Christoph

Christoph Postler

Forsker

chpo@norceresearch.no
+47 56 10 74 34
+47 968 80 389
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Christoph Postler

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Christoph

Se profil i Cristin

Last ned pressebilde
Kilde: Gunn Janne Myrseth
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Application of airborne LiDAR bathymetry in Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Strynselva høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Flom og miljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Vannføringsforhold og utvandring av smolt på strekningen mellom Almelid og Hellandsfossen i Modalselva. – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Otra - Evaluering av effekter av nedkjøring av vannstanden på gyteområder i Otra vinteren 2021. – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. – NORCE 2021
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Se alle publikasjoner på Cristin