<
<
Åleaksjon i Nygårdsparken

Åleaksjon i Nygårdsparken

Aktuelt

Publisert: 09.02.2022
Oppdatert: 08.08.2022

Bergen kommune har planlagt vedlikeholdsarbeid i Langedammen i Nygårdsparken. Vedlikeholdsarbeidet omfatter tømming av vann og fjerning av slam i dammen. NORCE ble kontaktet for å redde ålen som lever i dammen.

Vedlikeholdsarbeidet omfatter tømming av vann og fjerning av slam i dammen. Siste gang dammen ble tømt var i april 2013.

Denne gangen ble det oppdaget ål mens tømmingen var allerede godt i gang.Til tross for en redningsaksjon organisert på kort varsel, ble det registrert 32 døde ål med gjennomsnittlig lengde 64.5 cm og gjennomsnittlig vekt på 509 g. 30 ål med gjennomsnittlig lengde på 65.5 cm og gjennomsnittlig vekt på 498 g kunne fanges og flyttes til Store Lungegardsvatnet. For å unngå stor dødelighet blant ål fikk NORCE LFI tildelt oppdraget for å utrede og gjennomføre en utfiskingsplan for å fange mest mulig ål i Langedammen og flytte de til Gravdalsvatnet. Metodene man valgte var bruk av ruser og elfiske.

Bruk av ruser

Bruk av ruser er en effektiv metode for å fange ål og etter våre erfaringer f.eks. i munningen av Gravdalselva fungerer torskeruser veldig bra i sommerhalvåret. Ved lav vanntemperatur
om vinteren reduserer ålen derimot aktivitet og kan grave seg ned i mudder (Thorstad m.fl.,2011). Dette medfører trolig en lav fangbarhet i ruser ettersom denne metoden forutsetter atålen flytter på seg mens de f.eks. leter etter mat. Det forventes at ålene øker sin aktivitet mens tømmingen av Langedammen er på gang, dvs. de må forflytte seg for å unngå uttørking. Når man setter ruser i de dype områdene av dammen hvor ålene konsentrerer seg etter hvert kan man trolig øke effektiviteten av rusefiske. Det foreslås å bruke 3-4 ruser for å dekke de dypeste områdene. Selv om fangsteffektivitet er trolig lav før tømmingen begynner kan det være enopsjon å teste metoden med 1-2 ruser i forkant av tømmingen (uke 4).

Elfiske

Ved elektrisk fiske får fisk et bedøvende støt og kan samles inn med håv. Etter vår erfaring er elfiske en veldig effektiv metode å fange ål i grunne bekker og elver. I dypere, stående vassdragsom Langedammen er det vanskeligere å få tak i ål med denne metoden. I tillegg er bunnen av dammen såpass nedslammet at vading ikke er mulig. Det foreslås derfor å fiske med elfiskeutstyr fra båt etter vannstanden er senket ned. I tillegg vil ålene da blir mer konsentrert i de dypeste områdene som allerede beskrevet ovenfor.

Bli med NORCE-forskerne Christoph Postler og Saron Berhe på redningsaksjonen

Se reportasjen hos NRK Vestlandsrevyen
Relaterte personer
Christoph Postler

Forsker - Bergen
chpo@norceresearch.no
+47 56 10 74 34
+47 968 80 389

Relaterte artikler
Se alle artikler

Aktuelt

UiT og NORCE inngår samarbeidsavtale

Aktuelt

Tidligere studier har undervurdert påvirkningen lakselus har på villaks

Aktuelt

NORCE på Arctic Frontiers

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev