Gå rett til innhold
<
<
NORCE og Havforskningsinstituttet inngår samarbeidsavtale

NORCE og Havforskningsinstituttet inngår samarbeidsavtale

Aktuelt

Publisert: 17.04.2024
Oppdatert: 17.04.2024

Katrine Jaklin

Tirsdag 16. april signerte konsernsjef Camilla Stoltenberg i NORCE og direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø en avtale som skal styrke forskningssamarbeidet mellom de to institusjonene.

Rune Rolvsjord, NORCE, Konsernsjef Camilla Stoltenberg og havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø signerer samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og NORCE., IMG 9992, ,

Kilde:
Rune Rolvsjord, NORCE

Konsernsjef Camilla Stoltenberg og havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø signerer samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og NORCE.

Havforskningsinstituttet (HI) og NORCE er begge forskningsinstitutter med betydelig aktivitet knyttet til havet. Avtalen har som mål å legge til rette for økt samarbeid mellom partene, spesielt forskning knyttet til havmiljø, kystsone og havbruk i kyst-, fjordområder og i åpne farvann.

Camilla Stoltenberg i NORCE ser frem til et tettere samarbeid med HI.

- Forskningsmiljøer i NORCE og HI har allerede etablerte samarbeid. Ved å formalisere dette arbeidet kan vi i enda større grad bruke hverandres anlegg og infrastrukturer. Dette forenkler innsamling og analyser av data som gir oss en bedre forståelse av marine problemstillinger, og på sikt bidrar til en mer bærekraftig utnyttelse av havets ressurser.

- Samarbeid gir et bedre og bredere idégrunnlag, og øker sjansene for at en pluss en blir mer enn to. NORCE og HI har allerede noen gode prosjekter sammen. Et mer formalisert samarbeid bidrar til at vi kan styrke oss på felt der vi har felles ambisjoner og ser at vi kan utfylle hverandre på en god måte, sier Nils Gunnar Kvamstø i HI.

Avtalen muliggjør en mer rasjonell utforskning av marine ressurser nasjonalt og internasjonalt. Dette skal oppnås ved å gjensidig kunne trekke på den kompetanse, de datagrunnlag og de teknologiske infrastrukturene som omfattes av avtalen. Dette inkluderer

  • Prosjektsamarbeid
  • Utnyttelse av infrastruktur og eksperimentelle anlegg
  • Utveksling av relevante data
  • Felles eksterne arrangement
Rune Rolvsjord, NORCE, Konsernsjef i NORCE Camilla Stoltenberg og havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø omkranset av fagdirektør Geir Huse (HI), avdelingsleder Stian Anfinsen (NORCE), avdelingsleder Rune Storvold (NORCE), forskningssjefFrode Vikebø (HI), konst. konserndirektør Aina Berg (NORCE), konserndirektør Hans Kleivdal (NORCE), kommunikasjonsdirektør Marie Hauge (HI), digital direktør Linn Cecile Moholt (HI)., 0 S0 A8371, ,

Kilde:
Rune Rolvsjord, NORCE

Konsernsjef i NORCE Camilla Stoltenberg og havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø omkranset av fagdirektør Geir Huse (HI), avdelingsleder Stian Anfinsen (NORCE), avdelingsleder Rune Storvold (NORCE), forskningssjefFrode Vikebø (HI), konst. konserndirektør Aina Berg (NORCE), konserndirektør Hans Kleivdal (NORCE), kommunikasjonsdirektør Marie Hauge (HI), digital direktør Linn Cecile Moholt (HI).