Gå rett til innhold
<
<
Gode data og datadeling kan bidra til å løse utfordringene i oppdrettsnæringen

Gode data og datadeling kan bidra til å løse utfordringene i oppdrettsnæringen

Aktuelt

Publisert: 13.06.2024
Oppdatert: 14.06.2024

Thomas Hovmøller Ris

Akvakulturnæringen sliter med store utfordringer. Å dele data mellom oppdrettsselskaper og mellom forskningssektoren og næringen kan gi felles og raskere løsninger slik at næringen blir klimavennlig, miljøvennlig og bærekraftig. Digitalisering var et av temaene på Aqua Next-konferansen.

Det var duket for premiere da forskere, representanter fra oppdrettsnæringen og lokale og nasjonale beslutningstagere diskuterte utfordringene i havbruksnæringen på konferansen Aqua Next i Stavanger denne uken. Konferansen ønsker å være en sentral arena for norsk og internasjonal akvakultur og 11.-13. juni ble den holdt første gang.

Akvakulturnæringen sliter med store utfordringer på tvers av ulike selskaper – knyttet til lakselus, rømming, tilgang på bærekraftig fôr, dødelighet og tillit i befolkningen. Å dele data på tvers av oppdretterne og mellom forskningssektoren og næringen kan gi felles løsninger, og raskere løsninger, slik at næringen blir klimavennlig, miljøvennlig og bærekraftig.

– Det er fullt mulig for den norske oppdrettsnæringen å bli klimavennlig, miljøvennlig og bærekraftig og takle utfordringene, sa konsernsjef i NORCE Camilla Stoltenberg i en paneldebatt med digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung og Ingrid Sternhoff fra Aker BP.

Både Tung og Stoltenberg fremhevet forskningens rolle.

Thomas Hovmøller Ris, Ingrid Sternhoff, Karianne Tung og Camilla Stoltenberg i paneldebatt, Paneldebatt, <p>Thomas Hovmøller Ris</p>, Fire personer på en scene, tre ser på den ene som snakker

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Ingrid Sternhoff, Karianne Tung og Camilla Stoltenberg i paneldebatt

Thomas Hovmøller Ris, Camilla Stoltenberg taler om digitaliseringens muligheter, Camilla, <p>Thomas Hovmøller Ris</p>, Kvinne snakker fra en scene. Hoder til publikum i forgrunnen.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Camilla Stoltenberg taler om digitaliseringens muligheter

Thomas Hovmøller Ris, Etter paneldebatten, Camilla Karianne Tung Ingrid Sternhoff, <p>Thomas Hovmøller Ris</p>, Gruppebilde med tre kvinner.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Etter paneldebatten

Thomas Hovmøller Ris, Lars Ebbesson og Camilla Stoltenberg. Ebbesson er sjefsforsker og seniorrådgiver innen akvakultur i NORCE og ledet opp programkomitéen for Aqua Next-konferansen, Camillaog Lars, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, En mann og en kvinne kiser ser moter kamera, halvfigur.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Lars Ebbesson og Camilla Stoltenberg. Ebbesson er sjefsforsker og seniorrådgiver innen akvakultur i NORCE og ledet opp programkomitéen for Aqua Next-konferansen

Viktig med forskning på akvakultur

– Vi kan ikke trekke digitalisering ned over hodet på næringen. Forskning er kjempeviktig. Vi må øke forskningsinnsatsen, kommersialisere mere og ha mer samarbeid mellom næringslivet og forskningssektoren, sa Tung på sesjonen om digitalisering.

Stoltenberg var selvsagt enig i dette.

– Vi vil forske mer med og på oppdrettsnæringen. Aquacloud og Oceanapolis er eksempler på at digitaliseringen av havbruksnæringen er i gang og må utvikles videre, sa Stoltenberg og ble møtt med anerkjennende nikk fra Ingrid Sternhoff fra Aker BP.

– Sharing is caring. Den som kan utnytte data, får konkurransefortrinnet, sa Sternhoff.

Kunstig intelligens en stor mulighet

De to nevnte initiativene AquaCloud og Oceanapolis handler om å samle og dele gode data fra oppdrettsnæringen og bruke dem aktivt i jobben for å løse utfordringene.

Bedre data og datadeling kan også gi grunnlag for en bruk av kunstig intelligens som kan føre til et paradigmeskifte i næringen, mener Stoltenberg.

– Med kunstig intelligens kan man overvåke fiskens helse og vannkvaliteten, og gjøre fôret mer bærekraftig.

Thomas Hovmøller Ris, Anne Ingeborg Myhr gjør seg klar for å presentere, Anne Myhr gjør seg klar, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, En mann setter hodemikron på en kvinne.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Anne Ingeborg Myhr gjør seg klar for å presentere

Thomas Hovmøller Ris, Myhr snakket om utfordringer og muligheter for sirkulærøkonomi innen havbruk, Anne Ingeborg Myhr, ,

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Myhr snakket om utfordringer og muligheter for sirkulærøkonomi innen havbruk

Thomas Hovmøller Ris, Det er første gang Aqua Next holdes, Aqua Next sign, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, Bilde av plakat med logo og grafikk.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Det er første gang Aqua Next holdes

Thomas Hovmøller Ris, Restråstoff, fôrråvarer, slam og plast. Det ligger store muligheter for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen, sa Myhr., Anne Ingeborg Myhr2, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, Kvinne snakker fra en scene bak et rundt lite bord.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Restråstoff, fôrråvarer, slam og plast. Det ligger store muligheter for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen, sa Myhr.

Sirkularøkonomi i sjømatnæringen

Kun 2,4 prosent av ressursene vi bruker i Norge går tilbake i kretsløpet. Til sammenlikning har Nederland en sirkularitetsgrad på 24,5 prosent.

– Det ligger store muligheter for økt sirkulærøkonomi i sjømatnæringen, var budskapet til Anne Myhr på sesjonen om sirkulærøkonomi på AquaNext-konferansen.

Myhr pekte blant annet på fôr til oppdrettslaks som bidrar til rundt 80 prosent av laksens klimaavtrykk, særlig på grunn av importert soya fra Brasil. Derfor må soyaen erstattes, og det må finnes alternative fôringredienser.

Insekter som løsning

– Oppdrettsnæringen må hente fremtidige råvarer til fôr fra flere kilder. En av de sirkulære løsningene for å erstatte soyaen og gjøre fôret mer bærekraftig kan for eksempel være insekter – særlig hvis de fôres av matavfall. Insekter er næringsrike og fungerer bra som insektmel i fôr til laks, sa Myhr.

Andre sirkulære løsninger når det gjelder bærekraftig fôr, kan være restråstoff som går inn som fôr i mikrobiellproduksjon. NORCE jobber med mikrobiell produksjon. Det vil si bruk av mikroalger og bakterier for produksjon av protein som kan brukes som fôr.

Et av regjeringens samfunnsoppdrag er bærekraftig fôr, med mål om at alt fôr skal være fra bærekraftige råstoff innen 2034.

Thomas Hovmøller Ris, Forskningsleder for gruppen Fiskebiologi og akvakultur Naouel Gharbi presenterer på NORCE sin stand., Stand1, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, Seks personer står rundt et lite bord og diskuteter et papir.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Forskningsleder for gruppen Fiskebiologi og akvakultur Naouel Gharbi presenterer på NORCE sin stand.

Thomas Hovmøller Ris, Avdelingsleder for Hav og miljø i NORCE Fiona Provan har vært initiativtaker for å få NORCE med som partner på Aqua Next, Stand2, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, Seks personer rundet et lite bord studerer et hefte.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Avdelingsleder for Hav og miljø i NORCE Fiona Provan har vært initiativtaker for å få NORCE med som partner på Aqua Next

Thomas Hovmøller Ris, Forskningsgruppen Fiskebiologi og akvakultur har over 20 års erfaring innen forskning på fiskebiologi., Stand3, <p>Thomas Hovmøller Ris, NORCE</p>, Fokus på en som kvinne lytter interssert, omgitt av flere personer.

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Forskningsgruppen Fiskebiologi og akvakultur har over 20 års erfaring innen forskning på fiskebiologi.

Thomas Hovmøller Ris, , Stand4, ,

Kilde:
Thomas Hovmøller Ris

Står klar med kunnskap som kan bidra til løsninger

NORCE er partner på Aqua Next. Sjefsforsker og seniorrådgiver innen akvakultur i NORCE, Lars Ebbesson, med og planlegge innholdet på konferansen.

I tillegg hadde NORCE en stand på utstillingsområdet og hadde egen konferanse der vi presenterte kunnskapen vår innen akvakultur. Blant annet gassfermentering som blir nøkkelen til å produsere bærekraftig fôr til oppdrettslaks. På NORCE Teknologipark Risavika skal vi teste ut hvordan vi kan øke fermentering fra lab til større, industriell skala, slik at proteiner produsert av CO2 og hydrogen kan erstatte soya som fremtidig fôringrediens.

Flere forskningsgrupper i NORCE jobber innen områder som kan være relevante for oppdrettsnæringen. Dette gjelder blant annet gruppene Fiskebiologi og akvakultur, LFI - Laboratorium for innlandsfiske og ferskvannsøkologi, Marin bioteknologi og Marin økologi.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE