Svekkes de ansattes stemmer ved omstillinger i oljeindustrien?

Nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer.

Ullrigg Oppover1
Hittil har ikke konsekvensene for arbeidstakermedvirkning og sikkerhet i oljebransjen vært forsket på i dybden over tid. Det vil vi gjøre noe med nå, sier forskningsleder Kjersti Melberg i NORCE. Hun leder prosjektet EMSAFE. (Foto: Andreas R. Graven)Samfunnsforskere i NORCE leder et nytt prosjekt kalt EMSAFE (Employee voice and safety at work in in a time of scarcity), som skal undersøke slike tema nærmere.

– Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen, er tematikk som etter hvert har vært veldig mye omtalt i media. Men hittil har ikke konsekvensene for arbeidstakermedvirkning og sikkerhet vært forsket på i dybden over tid. Det vil vi gjøre noe med, sier forskningsleder Kjersti Melberg, som også leder prosjektet.

– At ansatte hever stemmene og sier fra i omstillingsfaser, så vel i oppgangs- som i nedgangstider, antar vi har betydning for sikkerheten – i oljebransjen som i mange andre bransjer, forklarer Melberg.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program Petromaks2, har en varighet på 3 år og et totalt budsjett på cirka 6,5 millioner.De norske partnerne i prosjektet er samfunnssikkerhetsmiljøet ved Universitetet i Stavanger og Sintef Digital.

– Vi skal i prosjektet undersøke om samarbeidsklimaet er blitt utfordret, om arbeidstakere i mindre grad blir hørt ved omstillingene i næringen, om partssamarbeidet generelt er svekket og hvilke HMS-konsekvenser dette eventuelt har. Vi kommer også til å spørre om modellen for partssamarbeid i petroleumsnæringen passer til det landskapet man har i dag med raske og krevende omstillinger og krav om digitalisering, forteller Melberg.

Melberg
Forskningsleder Kjersti Melberg. (Foto: NORCE)

Relaterte personer

Kjersti Melberg
Forskningssjef IRIS - NORCE

Aktuelt

Vossolaks barlaup
07. jun. 2019

Derfor er det fortsatt håp for Vossolaksen

Sigurd handeland 1
03. jun. 2019

Storprosjekt for bærekraftig sjømatproduksjon

COLOURBOX31293061
30. mai 2019

Unge med spiseforstyrrelser sitter mer stille

Strekke ut en hånd
28. mai 2019

Ansatte i skolen trenger mer kunnskap om selvmord

Natur norge landskap web
28. mai 2019

Lurer du på hvordan sommerværet blir?