Innsikt

Forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (ALI)

Forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (ALI) søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Sist oppdatert: 6. jul. 2020
Tonje fyhn mfl gruppebilde1 webny
Forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (ALI). (Foto: Andreas R. Graven)

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Aktuelt

Tonje fyhn mfl gruppebilde1 webny
24. jun. 2021

Nytt spørreskjema måler holdninger til arbeidsinkludering

7466198800 0a663eedf7 k Mark Ledingham Tromsø kommune
01. nov. 2019

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies