Gå rett til innhold
<
<
Mekanisme og prediksjon av det nye arktiske klimasystemet

Mekanisme og prediksjon av det nye arktiske klimasystemet

FNs klimapanels sjette hovedrapport fra august i 2021, slo fast at forskningen rundt koblingen mellom oppvarming i Arktis og værsystemer over det europeiske og asiatiske kontinentet er uklar. For å bedre forstå og varsle endringer i Arktis, samt sammenhengen med klimasystemene på midlere og høye breddegrader, vil forskningsprosjektet MAPARC sette i gang et innovativt samarbeid mellom Norge og Kina. Det er mange tegn som tyder på at det er et nytt Arktis som nå er i ferd med å vokse fram. Observasjoner i havet, atmosfæren og i snø- og isdekket viser allerede nå endringer som ikke tidligere er observert i Arktis i dette århundret. Denne utviklingen er forventet å fortsette. I deler av klimasystemet i Arktis finner man nå tilstander som er langt fra det som tidligere var «normalt» i Arktis. Eksempler på dette er sterkere oppvarming, tynnere sjøis, mer unormale mønstre i atmosfæren og gjentakende flere ekstremtilfeller. Dette indikerer at vi går et nytt Arktis i møte. Vi vil finne ny kunnskap om årsaker til og virkninger av et nytt Arktis, med et mål om å kunne avmystifisere klimakoblingen mellom Arktis og Eurasia. Denne kunnskapen er nyttig for å videreutvikle og ta i bruk avanserte metoder for klimavarsling i et nytt Arktis. For å gjøre dette vil vi: 1. Tallfeste endringer i interaksjonen mellom hav, sjøis og luft i Arktis, sett opp mot det stadig tynnere sjøisdekket, som også er utsatt for raskere smelting 2. Identifisere om oppvarmingen i Arktis kan påvirke klimaet over den nordlige halvkulen, og i tilfelle, identifisere hvordan oppvarmingen kan påvirke klimaet 3. Fastslå endringer i atmosfæriske sirkulasjonsregimer og hvordan disse påvirker ekstremvær. 4. Utvikle nye metoder for klimavarsling og -modeller for å forbedre treffsikkerheten til måneds- og sesongvarsel for klimaet på midlere og høyere breddegrader Gjennom MAPARC konsolideres et nesten 20 år langt norsk-kinesisk samarbeid om klimaforskning gjennom plattformen Nansen-Zhu International Research Centre.

Kontaktperson

Aleksi Nummelin

Forsker II - Bergen

alnu@norceresearch.no
+47 56 10 75 64

Prosjektfakta

Navn

Mekanisme og prediksjon av det nye arktiske klimasystemet

Status

Aktiv

Periode

01.06.22 - 31.05.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

10.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Universitetet i Bergen

Prosjektmedlemmer

Shengping He
Ke Fan
Tore Furevik
Helene Reinertsen Langehaug
Camille Li
Asgeir Sorteberg
Gudrun Sylte
Zhiqing Xu
Baoqiang Tian

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, NORCE, Chinese Academy of Sciences, Sun Yat-sen University

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev