<
<
Distribuert kjemisk måling (DCS)

Distribuert kjemisk måling (DCS)

NORCE har utviklet et nytt system for måling av distribuert vann og fuktighet

Systemet er først og fremst utviklet for å muliggjøre målrettet inspeksjon av korrosjon under isolasjon (CUI).

Vi jobber for tiden med å utvide denne teknologien og måleplattformen til et bredere spekter av kjemiske parametere som primært er rettet mot energi, marine og prosessindustrier.

Kontakt
Jon Oddvar Hellevang

Målevitenskap Seniorforsker - Bergen

johe@norceresearch.no

+47 988 48 828