Distribuert kjemisk måling (DCS)

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har utviklet et nytt system for måling av distribuert vann og fuktighet. Dette er først og fremst utviklet for å muliggjøre målrettet inspeksjon av korrosjon under isolasjon (CUI).

Vi jobber for tiden med å utvide denne teknologien og måleplattformen til et bredere spekter av kjemiske parametere som primært er rettet mot energi, marine og prosessindustrier.