Distribuert akustisk måling (DAS)

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har gjennom flere store prosjekter utviklet en enhet for Distribuert Akustisk Måling (Distributed Acoustic Sensing, DAS). Denne enheten brukes som forskningsplattform i forskjellige prosjekter, og gir brukerne tilgang til rå-data. Teknologien er basert på analyse av tilbakespredte signaler fra laserpulser som forplanter seg i en optisk fiber, noe som gir en romlig måling langs hele fiberen.

Vi jobber for tiden med å forbedre signalbehandlingen og maskinlæringsalgoritmer for bedre å gjenkjenne og kvantifisere forskjellige egenskaper som påvirker den optiske fiberen. Teknologien er generisk og kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner. NORCE har primært fokusert på anvendelser innen overvåking av geologisk lagring av CO2, tilstrømning til brønner og trafikkovervåking

Aktuelt