<
<
Distribuert akustisk måling (DAS)

Distribuert akustisk måling (DAS)

Gjennom flere store prosjekter har vi utviklet en enhet for Distribuert Akustisk Måling (DAS)

Denne enheten brukes som forskningsplattform i forskjellige prosjekter, og gir brukerne tilgang til rå-data. Teknologien er basert på analyse av tilbakespredte signaler fra laserpulser som forplanter seg i en optisk fiber, noe som gir en romlig måling langs hele fiberen.

Vi jobber for tiden med å forbedre signalbehandlingen og maskinlæringsalgoritmer for bedre å gjenkjenne og kvantifisere forskjellige egenskaper som påvirker den optiske fiberen. Teknologien er generisk og kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner.

NORCE har primært fokusert på anvendelser innen overvåking av geologisk lagring av CO2, tilstrømning til brønner og trafikkovervåking

Kontakt
Peter James Thomas

Målevitenskap Sjefsforsker - Bergen

peth@norceresearch.no

+47 911 31 378