CO2 fangst, utnyttelse, lagring og transport

Sist oppdatert: 5. des. 2019

CCS står for Carbon Capture and Storage eller karbonfangst og -lagring. Karbonfangst og håndtering er et bidrag for å bremse global oppvarming ved å fange karbondioksid (CO2) fra kraftverk eller industrielle prosseser i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Vi har spesialkompetanse i rørtransport av CO2.