aDNA

Forhistorisk DNA fra mikroskopiske eukaryote organismer brukes som en proxy for å kartlegge isutbredelse