NVE2Copernicus

Prosjektsamarbeidet med NVE fokuserer på utvikling av nye metoder for overvåkning av snø og ismed Copernicus-satellittene. Hovedfokus er på videreutvikling/forbedring av eksisterende snøskreddeteksjon, samt utvikling av nye tjenester inne overvåkning av våt snø og is på innsjøer med Sentinel-1 satellitten