Go straight to content
<
<
NVE2Copernicus

NVE2Copernicus

Prosjektsamarbeidet med NVE fokuserer på utvikling av nye metoder for overvåkning av snø og ismed Copernicus-satellittene. Hovedfokus er på videreutvikling/forbedring av eksisterende snøskreddeteksjon, samt utvikling av nye tjenester inne overvåkning av våt snø og is på innsjøer med Sentinel-1 satellitten

Contact

Eirik Malnes

Chief Scientist - Oslo

eima@norceresearch.no
+47 917 58 213

Project facts

Name

NVE2Copernicus

Status

CONCLUDED

Duration

24.05.22 - 31.12.22

Location

Tromsø

Research group

Research Topics

Prosjekteier

Norges vassdrags- og energidirektorat

Project members

Samarbeidspartnere

NR, Norsk Romsenter